Baláže


Vítame Vás, ste náš 122957 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


Milé detičky a rodičia.

Srdečne Vás všetkých pozývame v nedeľu 11. decembra od 16.tej hodiny na stretnutie s Mikulášom v centre obce pri vianočnom stromčeku.
Mikuláš prinesie množstvo balíčkov, tak si nezabudnite pripraviť peknú pesničku alebo básničku.

Tešíme sa na Vás. 

 

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.