Baláže


Vítame Vás, ste náš 140453 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


Obyvatelia obce sa aktívne zúčastnili SNP. Koncom roku 1944 a zaciatkom roku 1945 tu mali sídlo štáby partizánskych oddielov Pomstitel a partizánskej brigády Smrt fašizmu. V lesoch nedaleko obce bola v zemlankách partizánska nemocnica. Pokusy fašistov nemali úspech až do 19.marca.1945, ked obec vydrancovali a vypálili. Po oslobodení 26. marca 1945 ju znovu vybudovala mládež ako Stavbu národnej vdaky - prvá mládežnícka stavba na Slovensku. Obec bola vyznamenaná Radom SNP I. triedy, Duklianskou pamätnou medailou, Radom Cervenej hviezdy a Pamätnou medailou SNP.

viac...

                                               Baláže v plameňoch  r. 1945                                             

     

                                                     Partizáni v obci r. 1945      

                                              Baláže r. 1949 (Eugen Lehotský)