Baláže


Vítame Vás, ste náš 136308 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


  Obecný register zmlúv (ORZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených obecným úradom. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v ORZ. Zmluvy, faktúry a objednávky si môžete prezerať na nasledujúcej adrese Register zmlúv, objednávok a faktúr