Baláže


Vítame Vás, ste náš 140453 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


Mikroregión

Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí:

Baláže
Kynceľová
Nemce
Podkonice
Priechod
Selce
Slovenská Ľupča
Špania Dolina

Ich spoločným cieľom je partnerstvo a spolupráca v oblasti cestovného ruchu, riešenia otázky zamestnanosti, občianskej vybavenosti, riešenia problémov životného prostredia a zachovania ľudových a miestnych tradícií.

Rozloha mikroregiónu je 12423 ha.