Baláže


Vítame Vás, ste náš 140453 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


Baláže sú miestom rôznych cyklotrás spájajúce okolité obce mikroregiónu, ako aj známe horské turistické centrá Šachtičky, Donovaly, Králiky.

Niekoľko typov na cykloturistiku:


Hronsek, Poniky, Čerín: Za návštevu stojí prehliadka unikátneho dreveného kostolíka z roku 1725 v Hronseku, ktorý postavili bez použitia železných klincov, alebo gotického Kostola sv. Františka Serafínského v obci Poniky alebo Rímskokatolícky kostol sv. Martina v Čeríne. www.hronsek.sk , www.poniky.sk 

                        Hronsek                                                  Poniky

                                    

                                                    Čerín

               


Harmanecká Jaskyňa: Nachádza sa v doline Harmanca západne od obce Baláže, v južnej časti Veľkej Fatry. Vchod do jaskyne je na severnej strane Kotolnice v nadmorskej výške 821 m, 260 m nad dnom doliny. www.harmaneckajaskyna.sk


Hrad Slovenská Ľupča: Hrad vznikol pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. Neskôr hrad menil majiteľov, čoho dôkazom sú mnohé dostavby a prestavby. Pri úpravách v 17. storočí bolo nádvorie doplnené arkádami, v miestnostiach boli vymenené klenby. Po požiari v roku 1860 bol objekt upravený na sirotinec. www.slovenskslupca.sk

Cyklotrasy si možeš vybrať aj na stránke http://www.bikemap.net/ alebo http://www.hocikam.sk